Khách hàng đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng MTOP trên điện thoại.

- Chọn mục ĐỔI THẺ CÀO

- Chọn loại thẻ, nhập số serial, nhập mã thẻ và ấn Xác nhận.

Nếu thẻ hợp lệ tài khoản MTOP của Khách hàng sẽ được cộng tiền.