Để đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ mtop, bạn truy cập website https://mtop.vn/dang-ky hoặc tải ứng dụng mtop trên điện thoại và tiến hành đăng ký theo 2 bước sau:

- Bước 1: Chọn Đăng ký và nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, bao gồm họ tên, số điện thoại và mật khẩu

- Bước 2: Nhập mã kích hoạt được gửi đến số điện thoại của bạn để hoàn tất việc đăng ký tài khoản