Khách hàng sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản MTOP từ website https://mtop.vn/dang-ky hoặc từ ứng dụng MTOP trên điện thoại:

- Nhập Họ tên, số điện thoại, mật khẩu chọn Đăng Ký

- Nhập mã kích hoạt được gửi đến số điện thoại để hoàn tất việc đăng ký tài khoản.