Để tải và cài đặt ứng dụng MTOP trên điện thoại hệ điều hành iOS và Android, Khách hàng truy cập link:

- iOS: https://itunes.apple.com/us/app/MTOP/id1261250664?ls=1&mt=8
- Android: https://play.google.com/store/apps/details…