Khách hàng đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng MTOP trên điện thoại.

- Chọn vào mục CHUYỂN TIỀN

- Nhập số điện thoại nhận / Nhập số tiền cần chuyển/ Nội dung chuyển tiền

- Nhập mã OTP/ PIN để kêt thúc giao dịch .

Khi chuyển tiền từ ví MTOP sang ví MTOP hoàn toàn không mất phí.