mtop cung cấp tính năng giúp bạn có thể dễ dàng chuyển tiền từ ví mtop này sang ví mtop khác của mình hoặc ví mtop của người khác. Bạn đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng mtop trên điện thoại và thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Chọn mục CHUYỂN TIỀN

- Bước 2: Nhập số điện thoại nhận, Nhập số tiền cần chuyển, Nội dung chuyển tiền

- Bước 3: Nhập mã OTP/ PIN để kêt thúc giao dịch

Bạn được miễn phí hoàn toàn khi thực hiện tính năng chuyển tiền này của mtop.