Khách hàng đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng MTOP trên điện thoại.

- Chọn vào mục NẠP ĐIỆN THOẠI

- Nhập số điện thoại cần nạp tiền điện thoại / Chọn loại thẻ/ Chọn mệnh giá

- Nhập mã OTP/ PIN để kêt thúc giao dịch .