Nạp điện thoại là chức năng giúp bạn nạp tiền trực tiếp vào tài khoản điện thoại. Bạn đăng nhập tài khoản từ website: https://mtop.vn/dang-nhap hoặc ứng dụng MTOP trên điện thoại và thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Chọn mục NẠP ĐIỆN THOẠI

- Bước 2: Nhập số điện thoại cần nạp tiền điện thoại, chọn loại thẻ và mệnh giá cần nạp

- Bước 3: Nhập mã OTP/ PIN để hoàn tất giao dịch