Hiện tại, chức năng nạp tiền trực tuyến bằng các loại thẻ thanh toán (thẻ ATM, thẻ Tín dụng, thẻ ghi nợ) đang tạm dừng để bảo trì. mtop sẽ cập nhật thông tin sau khi hoàn tất.