1. OTP:

Khi bạn thực hiện giao dịch, hệ thống sẽ tự động gửi mã OTP vào số điện thoại mà bạn sử dụng để đăng ký tài khoản mtop.

2. PIN: là chuỗi kí tự do bạn tự đặt.

Để thiết lập giao dịch bằng mã PIN, bạn đăng nhập tài khoản mtop từ website https://mtop.vn/dang-nhap  hoặc từ ứng dụng mtop trên điện thoại và thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Chọn mục MẬT KHẨU GIAO DỊCH

- Bước 2: Lựa chọn giao dịch bằng mã PIN

- Bước 3: Nhập mã PIN gồm 6 số bất kỳ

- Bước 4: Nhập mã OTP để hoàn tất thiết lập