-  Mặc định khi Khách hàng thực hiện giao dịch hệ thống sẽ gửi mã OTP vào số điện thoại mà Khách hàng sử dụng đăng ký tài khoản MTOP.

- Để thiết lập giao dịch bằng mã PIN Khách hàng đăng nhập tài khoản MTOP từ website: https://mtop.vn/dang-nhap

- Bước 1: Chọn mục MẬT KHẨU GIAO DỊCH

- Bước 2: Khách hàng lựa chọn giao dịch bằng mã PIN

- Bước 3: Nhập mã PIN gồm 6 số bất kỳ do Khách hàng chọn.

- Bước 4: Nhập mã OTP để hoàn tất thiết lập.